Logo du jeu A Link Between Worlds

Crédits de A Link Between Worlds

Logo du jeu A Link Between Worlds

Fiche d'information

Boîte du jeu A Link Between Worlds

Titre occidental : A Link Between Worlds
Titre original : ゼルダの伝説 神々のトライフォース2

Joueurs : 1
PEGI : 7 ans et plus

Sorti sur Nintendo 3DS
Europe 22 novembre 2013
Canada Etats-Unis 22 novembre 2013
Japon 26 décembre 2013

Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des personnes créditées pour le jeu The Legend of Zelda: A Link Between Worlds. Notez que les intitulés des différents postes, parfois difficilement transposables en français, apparaissent tels qu’indiqués dans le générique du jeu.

Director

Hiromasa Shikata

Sub Director Programming Lead

Shiro Mouri

Sub Director Planning Lead

Kentaro Tominaga

Field Planning

Yoichi Yamada
Ryutaro Kanno
Yoshikazu Yamashita
Yasuhisa Yamamura
Minoru Narita
Yasuhiro Akama

Dungeon Planning

Takayuki Ikkaku
Yasutaka Takeuchi
Hiroshi Sakasai

Script

Tatsuya Hishida
Mari Shirakawa

Player Programming

Shinji Okane

System Programming

Masahiro Nakamura
Yoshihiko Sakuraba

UI System Programming

Yukari Suzuki
Arisa Kitani
Shinji Hatada

Shadow Link Programming

Atsushi Yamazaki

Enemy Programming

Yoshitaka Takeshita
Hiromichi Miyake
Eiji Noto
Takamitsu Kuzuhara
Atsushi Nishiwaki
Eiji Nishikawa
Yukari Mori
Yusaki Shimizu

Cinema Scene Programming

Toshinori Kawai

Camera Programming

Toshikazu Kiuchi

NPC Programming

Norihisa Ashida
Keiichi Minato
Kenji Iwata

Programming Support

Yuichiro Okamura
Yusuke Shizukuishi
Tatsuya Shinada
Naonari Fukumoto
Nobuhiro Matsumura
Misato Sodeyama

Design Lead Character

Koji Takahashi

Player Design

Yuki Hamada

Enemy Design

Keisuke Umeda
Kazunori Fujii
Yuki Kaneko
Mizuki Okunaka

NPC Design

Akiko Hirono
Shoko Fukuchi
Minechika Kitai
Yuji Watanabe
Ayumi Takata
Takehiko Kegasa
Yosuke Asahara
Rika Aoki

Design Lead Field

Jun Takamura

Field Design

Shinko Takeshita
Airi Abe
Saki Kaneko
Mayu Furukawa
Akito Osanai
Satoko Nishio
Hiroko Kiyonari
Eri Morimoto
Toshiyuki Hiroe

Dungeon Design

Takeshi Koike
Hanako Hisada
Yosuke Tamori
Noriko Uono
Subaru Ganbe
Tomomi Marunami
Bungo Takahashi

Object Design

Jumpei Yamashita
Tomomi Marunami

Effect Design Lead

Hiroshi Ueda

Effect Design

Junki Ikeuchi

UI Design Lead

Satoko Okada

UI Design

Yasuto Kakimoto
Hiroko Nishibe

Field Design Support

Ami Makino
Akari Hishinuma
Naoki Yamada
Hiromi Sugimoto
Satomi Usui
Ami Nakamura
Mayuko Nakamura
Keisuke Nishikawa

Cinema Scene Director

Tomoe Aratani

Cinema Scene Planning

Shigeki Yoshida
Hiroki Hirano
Satoshi Tanabe
Yoshihito Misono
Ce Xu

Sound Lead Sound Effect

Masato Mizuta

Sound Effect

Taro Bando

Music

Ryo Nagamatsu

Voice

Mitsuki Saiga
Ayumi Fujimura
Seiro Ogino
Kei Hayami

NOA Localization Management

Leslie Swan
Nate Bihldorff
Rich Amtower
Reiko Ninomiya
Tim O'Leary
Dan Owsen
Scot Ritchey

NOA Localization

Gema Almoguera
Álvaro García Barbón
Daniel Campbell
Billy Carroll
David Caussèque
Raymond Elliget
Natacha Faubert
Alexander Gordon
Steven Grimm
Kristen Groth
Sabrina Jouillat
Ryan Kelley
Kristin Kirby
Ed Murray
Sara Sáinz Nieto
Raúl Guerrero Plaza
Greg T. Sadownik
Eric Smith
Rob Tunstall
Thaddée Wiseur

NOA Product Testing

Robert Jahn
Jaylee Lewis
Tomoko Henley

NOE Localization Management

Fabrizio Cattaneo
Amaury Bagnariol

NOE Localization

Araceli Mazón Figueroa
Kevin Murray
Greg T. Sadownik
Alexander Gordon
Helen Weetman
Steven Grimm
Kristen Groth
Ryan Kelley
Ed Murray
Eric Smith
Rob Tunstall
Natacha Faubert
David Caussèque
Sabrina Jouillat
Arne Glinka
Katharina Glowotz
Sinan Kement
Giaime Carbonara
Vincenzo Russo
Bruno Gramigna
Imma Olivazzi
Sara Sáinz Nieto
Álvaro García Barbón
Raúl Guerrero Plaza
Andrea De Benedetto
Oliver Bates
Johnny Benoit
Sascha Michalke
Matteo Zuzzi
Ana Oliveras Daví
NOE Testing Team

Supervisor

Takashi Tezuka
Katsuya Eguchi
Daiki Iwamoto
Toshihiko Nakago
Kazuaki Morita

Technical Support

Yasuhiro Kawaguchi
Shingo Okamoto
Yuta Ogawa

NCL Product Debug & Testing Unit

Yasuharu Ohta
Yuuki Tanikawa
Mario Club Co., Ltd.
DIGITAL Hearts Co., Ltd.

Illustration

Yusuke Nakano
Naoko Ayabe

Special Thanks

Takumi Kawagoe
Makoto Miyanaga
Rina Imamura
Yuki Nakamura
Kazuya Yoshioka
Ryosuke Hirayama
Sachiko Nakamichi
Naoya Hasegawa
Yasuyuki Honne
Tomohiro Hagiwara
Hiroshi Uchiyama
Shinji Yamada
Yukiko Ishikawa
Yoshiki Haruhana
Keijiro Inoue
Daisuke Nobori
Yoshiyuki Sawada
Hitoshi Kobayashi
Shunsuke Makita
SRD CO., LTD.
MONOLITH SOFTWARE INC.
MOX CO., LTD.
KENPRODUCTION CO., LTD.

Producer

Eiji Aonuma

General Producer

Shigeru Miyamoto

Executive Producer

Satoru Iwata